DAVET


Dr. Hande Arslan

Değerli Meslektaşlarım,


Bilindiği üzere solid organ transplantasyonu (SOT) günümüzde birçok organın son evre hastalıklarında rutin bir tedavi yöntemi halini almıştır.

Ülkemizde ilk başarılı organ transplantasyonu 1975 yılında Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından böbrek nakli olarak gerçekleştirilmiş  ve daha sonraki yıllarda birçok merkezde organ transplantasyonu giderek artan sayılarda ve başarıyla uygulanmıştır.

Transplantasyon alanında yaşanan gelişmelere karşın transplantasyon başarısının önünde  iki zorlu engel ilk günden bugüne var olmaya devam etmektedir. Bunlar; allograft rejeksiyonu ve fırsatçı mikroorganizmalarla gelişenler başta olmak üzere enfeksiyonlardır. Bu hastaların yaşamları boyunca  immünsüpresif tedavi kullanmak zorunda olmaları  tüm yaşamları boyunca farklı enfeksiyonlarla karşılaşma risklerinin de toplumdan daha yüksek olması anlamına gelmektedir. Bu nedenle Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlarının  solid organ transplantasyonu  ve enfeksiyon ilişkisi konusunda  donanımlı olması zorunludur.  Aksi taktirde  hastaların hayatını tehdit eden durumlar gelişebilmektedir.

Bu nedenle son yıllarda bu konuda deneyimli kişiler olarak kurslar düzenlemekte ve bu konunun  enine boyuna tartışılmasını sağlamak için çaba göstermekteyiz.   Birçoğunuzun bildiği gibi bu yıl da kursumuzu 25-26 Mayıs tarihlerinde Kızılcahamam / Ankara’da gerçekleştirdik. Bu kursa ilginin çok olacağını daha önceki geri bildirimlerden tahmin etmekle birlikte yoğunluğun bu denli fazla olacağını öngöremediğimiz için başvurulardan bir kısmını yer kısıtlılığı nedeniyle ve başvuranlara kursu tekrar edeceğimiz sözünü vererek geri çevirmek zorunda kaldık.  Verdiğimiz söz ve geri bildirimlerin verdiği cesaretle benzer içerikli kursumuzu sene bitmeden 31 Ekim 2017 tarihinde Bilkent Otelde yeniden yapmaya karar verdik. Ayrıca bu kursun Türkiye Organ Nakli Derneği  ev sahipliğinde   1-3 Kasım 2017 tarihlerinde yapılacak olan ‘2nd Joint Meeting Of The Turkish Transplant Society And The Turkic World Translantation Society’ öncesinde gerçekleştirilecek olması da  kursumuza ayrı bir önem katacaktır.

Kursumuzda bu konuya ilgi duyan enfeksiyon hastalıkları uzmanlarını ve son yıl asistanlarını ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Kurs katılımı yine 40 kişi ile sınırlı olacağından değerlendirmeler başvuru sırasına göre yapılacaktır.

Saygılarımla,
Düzenleme Kurulu adına
Dr. Hande Arslan